या आरोग्यदायी फायद्यांसाठी बडीशेप खा | Benefits Of Badishep In Marathi

मसाल्यातील ‘बडीशेप’(fennel seeds in marathi)हा घटक जवळजवळ प्रत्येक घरात असतो.जेवणानंतर विशेषत: मांसाहारानंतर मुखशुद्धीकरिता बडीशेप खावीशी वाटते. बडीशेप मुख्यतः …

Read more